logo
0

POLITIKA PRIVATNOSTI

INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

Obrada ličnih podataka se zasniva na pristanku nosioca podataka, u svrhu poslovnih komunikacija i u svrhu drugih aktivnosti direktnog marketinga Internet prodaje.

1. IDENTITET I KONTAKT PODACI OVLAŠĆENOG LICA ZA OBRADU PODATAKA

1.1. Ovlašćeno lice za obradu Vaših ličnih podataka je preduzeće DIGIEXPERT GROUP d.o.o. sa sedištem na adresi Golsvordijeva 36, Beograd, MB: 21617989,  registrovano u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 99/2011, 83/2014 i 31/2019)  (u daljem tekstu „ovlašćeno lice za obradu podataka“).
1.2. Kontakt podaci ovlašćenog lica su:  Golsvordijeva 36, adresa e-pošte: info@digiexpert.rs
1.3. Ovlašćeno lice za obradu nije imenovao poverenika za zaštitu ličnih podataka.

2. VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

2.1 Digiexpert group d.o.o prikuplja sledeće podatke o ličnosti: Ime i prezime, email adresa, broj telefona, adresa stanovanja.

3. SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA

    - Zaključenje i ispunjenje ugovora kome pristupate;
    - Kreiranje korisničkog naloga
    - Pružanje osnovnih usluga
    - Korisnička podrška
    - Komunikacija sa korisnicima
    - Ponude novih proizvoda i usluga

4. PRAVNI OSNOV NA OSNOVU KOJEG SE OBRAĐUJU PODACI O LIČNOSTI

    - Pristanak
    - Legitimni interes (kao što je npr poboljšanje naše veb-stranice ili unapređenje naših usluga)
    - Zaključenje ili izvršenje ugovora

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

5. PERIOD U KOJEM ĆE LIČNI PODACI BITI SAČUVANI 

5.1. Period u kojem će lični podaci biti sačuvani je vreme potrebno za izvršenje ugovora (obrada porudžbine, isporuka porudžbine), kao i u toku perioda u kojem kupac može izjaviti reklamaciju (24 meseca).

6. OSTALI PRIMAOCI LIČNIH PODATAKA

Digiexpert group d.o.o se obavezuje da neće otkrivati lične podatke kupca drugim entitetima, osim kurirskih službi uključenih u isporuku robe.

7. PRAVA GRAĐANA

7.1. Prema uredbi o zaštiti podataka imate pravo na informacije o obradi ličnih podataka i na pristup ličnim podacima koje obrađujemo o Vama, imate pravo tražiti da ih ispravimo ili obrišemo. Takođe imate pravo zatražiti ograničenje obrade, uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka, pravo na prenosivost podataka.
7.2. Imate pravo u bilo kom trenutku povući svoju saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka datih ovlašćenom licu za obradu.
Povlačenje Vaše saglasnosti ne utiče na ispravnost i zakonitost obrade Vaših ličnih podataka do trenutka kada povučete saglasnost.
Ukoliko želite povući saglasnost dovoljno je da ovlašćeno lice za obradu kontaktirate putem e-maila.
7.3. Ako smatrate da obrada Vaših ličnih podataka od strane ovlašćenog lica za obradu krši važeće zakonske propise o zaštiti ličnih podataka, imate pravo podneti pritužbu glavnom nadzornom organu.

Svoja prava možete ostvariti kontaktiranjem Digiexpert group d.o.o,
putem mejla info@digiexpert.rs ili putem telefona +381 62 813 22 64

8. Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti  na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900