logo
0

SIGURNA DOSTAVA

Pre nego što predamo paket prevozniku ili dostavimo na određenu lokaciju, obavljamo vizuelni pregled proizvoda u našem skladištu.Svi proizvodi se pažljivo pakuju u odgovarajuća zaštitna pakovanja kako bi se tokom transporta  maksimalno zaštitili od bilo kakvog oštećenja.
Ovako zapakovani proizvodi se predaju odeljenju za slanje proizvoda, koje osigurava isporuku paketa kurirskoj službi ili isporuku na određenu lokaciju preuzimanja.
Sve se pošiljke šalju sa posebnom nalepnicom „lomljivo“  kako bi se osiguralo  rukovanje sa posebnom pažnjom u toku prenosa. Na dan dostave bićete obavešteni putem SMS-a o okvirnom vremenu isporuke paketa ili o prispeću pošiljke na određenu lokaciju.